ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

  • ENDRÜSTRİ, SANAYİ TESİSLERİ VE İŞLETME GÜVENLİĞİ 

Ceysan Özel Güvenlik endüstri , sanayi tesisleri ,ofis binaları ve işletmelerin talepleri doğrultusunda çalışmasını sağlayarak içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı tedbirler alıp,uygulamaktadır.Kurumumuzun Su anki çalışmalarını ağırlıkla bina ve tesisi güvenliği oluşturmaktadır.Firma ve fabrikaların güvenliği 24 saat temin edilmektedir.Giriş çıkışlar,çalışan personelin kontrolü,çevre güvenliği ve firmadan gelebilecek özel istekler verilen hizmetin parçalarıdır.

  • SİTE ve ÖZEL KONUTLARIN GÜVENLİĞİ

Site ve özel konutların istekleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak ,burada yaşayan insanların huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdüre bilmeleri için gerekli gözetim ve denetim hizmetleri verilmektedir.

  • GEÇİCİ GÜVENLİK HİZMETİ

Özel toplantı, fuar, seminer, konser ve spor faaliyetlerinde genel asayiş ve düzenin sağlanması için gerekli ekip oluşturulup, donanımları sağlanarak geçici hizmet verilmektedir.
GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
       Güvenlik hizmetleri aşağıdaki prensipler dahilinde gerçekleştirilir.
     Güvenlik hizmetinde öncelikle kuruluş ve tesise yönelik muhtemel tehdit ve hassasiyetin tespit edilmesiyle başlar.
     Hizmeti yürütecek uygun nitelikte personel organizasyonu yapılır. İlgili ekipmanların ve üniformaların satın alması yapılır.
     Uzman kadrolarımızca tüm olası olumsuzlukları karşılamaya yönelik sabotajlara ve olaylara karşı koruma planı ve ilgili talimatlar hazırlanır.
     Seçilmiş personel, müşterilerimizin özel talepleri de göz önünde tutularak oryantasyon, iletişim ve davranış konuları çerçevesinde bir eğitime tabi tutulurlar.
     Personel işe giriş işlemleri tamamlanır. (Yasal mevzuata uygun olarak)
     Tüm seçilen personelin güvenlik soruşturmaları (GBT) yapılır.
     Güvenlik personeline işe başlamadan önce görev yapacağı bina ya da tesis dolaştırılarak tanıtılır. Görev bölgeleri gösterilir. Talimatlar anlatılır ve göreve başlatılır.
     Uzman kadrolarca periyodik olarak eğitimler yapılır. İşbaşı eğitimleri ve tazeleme eğitimleri ile güvenlik personelinin görevlerine hakimiyetleri pekiştirilir.
     Belirli bir program çerçevesinde, haberli ve habersiz yapılan gece ve gündüz denetlemeleri ile personelin performans değerlendirmeleri yapılır, eksikleri tespit edilir. Geliştirici ve eksikleri giderici tedbirler süratle alınır.
     Yapılan denetleme eğitim sonuçları, denetleme ve eğitim sonucunda yalpan uygulamalar bir rapor ile müşteriye sunulur.
       Sonuç itibariyle Ceysan yukarıdaki esaslar dahilinde güvenlik hizmetleri profesyonellik anlayışı içinde sunulurken, müşteri memnuniyetinin daima ön planda tutulması hedeflenmektedir.